Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodów używanych?

klucz

Sprzedaż samochodów używanych to nie tylko domena komisów i firm zajmujących się tym biznesowo. Często sprzedaż samochodów używanych dokonywana jest przez osoby prywatne, które nie zawsze wiedzą, jak napisać umowę i na jej podstawie sfinalizować transakcję. Sprawdźmy, jak to zrobić?

Umowa pisemna podstawą

Umowa kupna-sprzedaży używanych samochodów powinna być sporządzona kategorycznie w formie pisemnej, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Eksperci z firmy Używane Jak Nowe (https://www.uzywanejaknowe.pl/), która ma w swojej ofercie sprzedaż samochodów poleasingowych i ogólnie sprzedaż samochodów używanych, podkreślają, że umowa kupna-sprzedaży auta powinna zawierać:

  • określenie przedmiotu sprzedaży: marki, modelu, numeru nadwozia, daty produkcji samochodu,
  • cenę pojazdu,
  • datę zawarcia umowy,
  • określenie każdej ze stron umowy, ze wskazaniem imion i nazwisk lub nazwy firmy, adresu zameldowania, NIP-u lub numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości,
  • podpisy obu stron umowy w odpowiednich miejscach oznaczonych jako „kupujący” oraz „sprzedający”.

Potrzebne zapisy w umowie

W każdej standardowej umowie kupna-sprzedaży samochodu powinien znaleźć się zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym auta i go akceptuje. Ponadto warto dodać, że kupujący nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedawcy. To zapis z pewnością korzystny dla sprzedającego, choć kupujący, w ciągu roku od podpisania umowy, może żądać usunięcia znalezionej wady, bazując na przepisach o rękojmi. Poza tym, gdy sprzedający umyślnie zataił przed kupującym wady samochodu, nabywca może domagać się swoich praw w sądzie. Sprawy tego typu są długie i skomplikowane, ale dają pozywającemu realne szanse na wygraną.

Dla bezpieczeństwa kupującego warto zatem oczekiwać oświadczenia w umowie, że pojazd stanowi własność sprzedającego, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie. Może to ustrzec nabywcę przed możliwymi problemami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *